Ingeval van schade contacteer ons onmiddellijk en bezorg ons zo snel mogelijk alle gegevens op

hilde.arys@meertinsurance.be


Tel: 053/76.11.74

Hugo.vanderelst@meertinsurance.be

Tel: 053/76.11.70

of

aalst@meertinsurance.be

of

via fax: 053/78.78.98

U mag dringende maatregelen nemen die redelijkerwijze nodig zijn om de schade te beperken of om verergering te voorkomen.

Bij schade vermeld zeker:

  • Uw polisnummer
  • De datum en adres van het schadegeval
  • De juiste oorzaak en de omstandigheden van het schadegeval
  • De aard van de schade
  • De volledige identiteit van alle betrokken partijen en indien mogelijk hun respectieve verzekeraars en polisnummers
  • De identiteit van de verbaliserende overheid en het nummer van het proces-verbaal
  • Bij diefstal of poging tot diefstal dient u steeds zo snel mogelijk klacht in te dienen bij de Politie.
  • Bewaar zorgvuldig alle bewijsstukken (beschadigde voorwerpen, foto's, verklaringen, enz.)
  • Bij auto-ongeval bezorg ons het ingevuld en getekend Europees Aanrijdingsformulier.